NYEPAKKE SANGU MATI

NYEPAKKE SANGU MATI
by Danang Endrayana Syeh Qodir on Wednesday, 6 January 2010 at 17:31
NYEPAKKE SANGU MATI

Dereng dangu punika kitho sedoyo menangi sedanipun salah satunggale putra bangsa kitho ingkang langkung sae injih punika KH. Abdurahman Wahid utawi ingkang asring kitho kenal kanthi sesilih Gus Dur, mantan Presiden kitho ingkang kaping sekawan. Pejah punapa seda injih punika sejatosipun pambuka wontening kauripan ingkang enggal, tentrem punapa susahipun urip kitho wonten alam saklajengipoun punika wonten gandeng cenengipun kaliyan kualitas urip awakdewe semangsa awakdewe isih urip neng alam donya kang sejatine mung isi goda lan dolana kuwi. Rasulullah utusane Allah SWT sampun medhar sabda paring pituduh dumahteng awakdewe kabeh perkawis punapa mawon amalan ingkang biso dadi sangunipun awakdewe kabeh menawa awakdewe kabeh iki wadage wis diusung nganggo kereta jawa kang katutupi ambyang-ambyang…utawi gampange yen awakdewe iki wis mati…iki unine hadits kang diriwayatkake dening Ahmad lan Thabrani :
“ patang perkara sing pahalane bakal tetep ngalir sanajan uwong kuwi uwis mati yaiku uwong kang matine pas sregep-sregepe makaryo, berjuang neng dalane Allah SWT, uwong kang ngajarke ilmune, uwong kang sedekah neng sabarang-barang panggonan, lan uwong kang ninggalake putro ingkang shaleh lan shalihah kang pendak dino ndedonga marang wong tuwane”

Mungguh hadits puniko mau ono patang perkawis kang mboten bakal mandeg saklawase kalawan kitho sedoyo sampun marak sowan dumatheng Gusti Ingkang Murbeng Dumadi injih punika :
1. Tiyang Mati Syahid
pejah syahid injih punika pejah amargi berjuang wontening dalan ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Tiyang ingkang pejah Syahid puniko sampun dipun jamming denging Gusti ASllah bakalan melbet Suwargo tanpo hisab…sampun dijamin…mboten usah was-was..amargi Allah sampun mundhut ing atase tiyang mukmin meniko wadag kaliyan bondhonipun lan pipun ijoli suwargo…tiyang mukmin puniko tindak perang amargi Allah..mati utawi mateni amargi Allah…lan puniko wujud saking dol tinuku kaliyan Gusti Allah..Pangeranipun kitho sedoyo…umpami pingin luwih jelasipun bahasan salah satunggale kautaman tiyang ingkang pejah syahid…monggo dipun waos Qur’an Surat At-Taubah : 111
2. Tiyang Ingkang Paring Pawucal Ilmu
Ilmu injih punika mergi pinujju urip ingkang dipun ridhoi dening Pangeran..dados ilmu kedah pipun ajaraken mboten pareng dipun simpen kiyambak…Muslim ngriwayateken bilih Sopo wonge kang paring pituduh bab kang sae (ilmu), wonge kuwi mau bakal entuk ganjaran kang podho gedene karo ganjaran uwong kang ngamalke pituduh (ilmu) mau…lan Thabrani ugo ngiwayatake ancaman kanggone tiyang ingkang wegah ngajarke ilmu kang diduweni marang uwong liyane..”Sak abot-abote sikso neng dino kiamat yaiku sikso kanggo uwong kang nduweni sabarang ngelmu ning ora gelem ngajarke ilmu kang diduweni kuwi”
3. Tiyang Ingkang Sregep Sodaqoh
nduweni bondho kang akeh kuwi kesenengane wong urip neng donya…awakdewe malah diwajibke golek bondho sing sakakeh-akehe koyo dene awakdewe ora bakal mati..tapi awakdewe yo diprintahke denging Pangeran supados ngresikki bondhone awakdewe kang dilumpukke kanthi hala kuwi lewat diakehi le sodaqoh, zakat, lan infak..nek perlu yen bondhone awakdewe torah-turah nggih langkung saae umpami nindakke wakaf. tiyang ingkang kathah sodaqoh punika mboten wonten alanipun…malah kepara dipun tambahi rejekinnipun dening Gusti..amargi Sopo wonge kang syukur marang nikmatipun Allah bakalan ditambahi rejekine dening Allah ingkan Murbeng Dumadi.
4. Putro Ingkang Sholeh lan Sholehah
tiyang kang bebojoan mesti pingin kagungan putro…pingin kaparingan putro ingkang sholeh lan sholehah…amargi putro ingkang sholeh lan sholehah nopo malih ingkang jumlahipun kathah bakal dados bombonging ati Rasulullah kaliyan tiyang sepuhipun lare wau wontening alam akhirat…Rasulullah sampun medhar sabdo kang dipun riwayataken dening Ibnu Majah bilih Tiyang sepuh kedah ndidik lan ngapik-apikke akhlake putro-putrinipun..amargi namung putro-putri ingkang shaleh kemawon ingkang purun ndongaaken dumatheng tiyang sepuhipun nikala tiyang sepuhipun sampun seda.

Patang perkawis punika wau umpami kitho saged ngamalaken Insya Allah urip kitho wontening alam akhirat saged ayem, tentrem lan saged makempal kaliyan para shidiqin, ulama, syuhada, lan para alim sanesipun wonten ing papan ingkang sampun dipun siapaken dumatheng kitho sedoyo umat Islam ingkang tansah purun netepi sedoyo printahipun Allah…papan kasebat injih punika Suwargo!!!!

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Religi. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s